Lesmethode

Stem-geven begint bij de behoefte ons uit te drukken, expressie te geven aan wat er in ons leeft. In onze eerste levensjaren was dit volkomen natuurlijk en ongecompliceerd en daardoor richt ik mij in mijn methode op het hervinden van deze oorspronkelijke eenheid tussen onze lichamelijke en geestelijke functie’s. Ergens is deze eenheid nog in ons lichaam als blauwdruk aanwezig en het ontdekken ervan is een prikkelende uitdaging die veel inzet, eerlijkheid en vertrouwen vraagt.

Als deze basis hervonden is, richt ik mij in het zingen van liederen en aria’s op het behouden van deze fundamentele koppeling in álle vokale beheersing die de muziek van de zanger vraagt. Zo werk ik dus continu aan directheid en ongekunsteldheid in het muziek maken enerzijds en aan een optimale beheersing van de stem anderzijds. Alleen dán is zingen voor mij de meest ultieme vorm van musiceren. Want de muzíek is waar het allemaal om gaat en zij is het die ons blijft leiden, laven én leren.

Zoals ik het in het hoofdstukje over mijn lespraktijk al verwoord, werk ik naar dit doel toe met behulp van specifieke oefeningen. Deze zijn voortgekomen uit een combinatie van adem-, ChiGong-, orthomanuele (Brouw)- en logopedische (Pahn en Lichtenberg) oefeningen. Mijn werkwijze sluit perfect aan bij de nasaleermethode van Prof. Joh. Pahn omdat deze van het meest primaire stemgeluid/spiergevoel uitgaat. Ook biedt de orthomanuele methode (Dr. Niek Brouw) waar ik al 20 jaar ervaring mee heb, de optimale lichaams-tonus
om de stem in al zijn potenties te ontwikkelen.

Zingen is zodoende een weg van zelfverwezenlijking die een enorme voldoening geeft en ik ervaar het als een voorrecht om mensen op deze wezenlijk zinvolle weg te begeleiden en aan te moedigen!